Privacyverklaring

In deze privacyverklaring is te lezen hoe de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt binnen Hapsiz praktijk voor vrouwen. Ik vind jouw privacy belangrijk en daarom ga ik vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens.

Contactgegevens

Hapsiz praktijk voor vrouwen
Rijksstraatweg 171
6573 CN Beek-Ubbergen
06-83656500
www.hapsiz.nl 
KVK nummer: 66651743

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wanneer je bij mij in de praktijk als cliΓ«nt wil starten heb ik bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Dit om mijn praktijkvoering en administratie goed te kunnen uitvoeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die daaraan worden gesteld. De gegevens die ik registreer zijn:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) : Deze heb ik nodig om te voldoen aan de richtlijnen van de belastingdienst voor facturen die op naam en adres gezet moeten worden.
  • Geboortedatum en geboorteplaats : Ter identificatie.
  • Telefoonnummer en/of emailadres :  Dit heb ik nodig om met jou te kunnen communiceren over afspraken, eventuele wijzigingen of andere zaken die de begeleiding aangaan.
  • Huisarts : De huisarts is belangrijk als er sprake is van psychisch en/of lichamelijke klachten. In sommige gevallen kan het prettig zijn om met de huisarts te overleggen.
  • Medebehandelaar : Wanneer je ook bij een andere behandelaar onder behandeling bent kan het belangrijk zijn om dat te weten, bijvoorbeeld om de behandelingen op elkaar af te stemmen.
  • Persoonlijk behandeldossier : Om je als haptotherapeut goed te kunnen begeleiden hou ik een persoonlijk behandeldossier bij. Dit is wettelijk ook verplicht en tevens dient het voor mij als geheugensteun om jouw proces te kunnen monitoren. Het dossier bevat informatie over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.
  • Behandelplan : Het persoonlijk behandelplan is onderdeel van jouw persoonlijk behandeldossier. Het bevat jouw persoonlijke doelstellingen voor de begeleiding, met als doel een richtlijn te hebben en die te bewaken.
  • Sessie verslagen : Na elke behandeling maak ik een sessieverslag om de voortgang van de behandeling te kunnen monitoren.
  • Data van de afspraken : Ter registratie voor het opvolgen van afspraken, de facturatie en monitoring van de behandeling.
  • Informatie aan derden :  Wanneer je mij verzoekt om bijvoorbeeld contact te hebben met je huisarts, een andere behandelaar of bijvoorbeeld je werkgever, zal ik je vragen hier een formulier voor te tekenen. Dit formulier wordt gescand en bij jouw persoonlijke dossier bewaard.

Informatie verstrekken aan derden

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend door mij bewerkt en ingezien. Uitsluitend met jouw toestemming zal er informatie worden verstrekt aan derden, bijvoorbeeld wanneer er contact gewenst is met de huisarts of een andere behandelaar. Je kan bij mij een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik aan jou of derden over te dragen. Hiervoor zal ik je vragen een formulier te tekenen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als cliΓ«nt hebt je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Als je gebruik maakt van je recht om je dossier te verwijderen, zal ik jouw dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarvoor kan je bij mij een verzoek indienen.

Bewaren van persoonsgegevens

Dossiers worden 15 jaar bewaard na het stoppen van de behandeling tenzij je de toestemming hiervoor intrekt. In dat geval zal ik het dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens (naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en telefoonnummer). Deze gegevens zijn nodig voor de financiΓ«le administratie en moeten 7 jaar bewaard blijven i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

Mails/apps/berichten over het maken van afspraken of andere zaken worden meteen na de gemaakte afspraak verwijderd. Inhoudelijke relevante informatie voor de begeleiding zal worden opgenomen in het persoonlijk behandeldossier.

Beveiliging gegevens

Voor mijn praktijkvoering maak ik gebruik van een aparte werklaptop die is beveiligd met een wachtwoord. Ik werk uitsluitend op een beveiligde verbinding. Het persoonlijk dossier is beveiligd met een wachtwoord en ik zal hiervan een back-up maken op een externe harde schijf die ook is beveiligd met een wachtwoord. Back-ups worden gemaakt om gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Zowel de werklaptop als externe harde schijf bewaar ik achter slot en grendel en zijn alleen toegankelijk voor mij.

Jouw (mobiele) telefoonnummer zal ik opslaan in mijn telefoon. De telefoon is beschermd met een inlogcode die alleen bij mij bekend is.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van je gegevens laat me dit dan weten. We zoeken dan samen naar een oplossing. Als wij er samen niet uitkomen is dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring neem dan gerust contact met me op. Ik beantwoord je vragen graag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor het optimaliseren van mijn website maak ik gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.