Privacyverklaring

In deze privacyverklaring is te lezen hoe de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt binnen Hapsiz praktijk voor Haptotherapie. Ik vind jouw privacy belangrijk en daarom ga ik vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens.

Contactgegevens
Hapsiz praktijk voor Haptotherapie
Aubadestraat 198
6544 ZJ Nijmegen
06-83656500
www.hapsiz.nl
KvK-nummer: 66651743
Btw-id : NL001108626B53

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wanneer je bij mij in de praktijk als cliënt wilt starten met haptotherapie heb ik bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Dit om mijn praktijkvoering en administratie goed te kunnen uitvoeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die daaraan worden gesteld. De gegevens die ik registreer zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) : Deze heb ik nodig om te voldoen aan de richtlijnen van de belastingdienst voor facturen die op naam en adres gezet moeten worden.
 • Geboortedatum : Ter identificatie.
 • Geslacht : Het is niet verplicht deze informatie te verstrekken.
 • Telefoonnummer en/of emailadres :  Dit heb ik nodig om met jou te kunnen communiceren over afspraken, eventuele wijzigingen of andere zaken die de begeleiding aangaan.
 • Bankrekeningnummer : Voor de verwerking van betalingen en administratie (fiscale bewaarplicht).
 • Huisarts : De huisarts is belangrijk als er sprake is van psychisch en/of lichamelijke klachten. In sommige gevallen kan het prettig zijn om met de huisarts te overleggen.
 • Medebehandelaar : Wanneer je ook bij een andere behandelaar onder behandeling bent kan het belangrijk zijn om dat te weten, bijvoorbeeld om de behandelingen op elkaar af te stemmen.
 • Zorgverzekering (verzekeraar en verzekeringsnummer) : Om de factuur in te kunnen dienen bij je zorgverzekeraar moet jouw verzekeringsnummer op de factuur staan.
 • Persoonlijk behandeldossier : Om je als haptotherapeut goed te kunnen begeleiden hou ik een persoonlijk behandeldossier bij. Dit is wettelijk ook verplicht en tevens dient het voor mij als geheugensteun om jouw proces te kunnen monitoren. Het dossier bevat informatie over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.
 • Behandelplan : Het persoonlijk behandelplan is onderdeel van jouw persoonlijk behandeldossier. Het bevat jouw persoonlijke doelstellingen om een richtlijn te hebben voor de begeleiding en die te bewaken.
 • Sessie verslagen : Na elke behandeling maak ik een sessieverslag om de voortgang van de behandeling te kunnen monitoren.
 • Data van de afspraken : Ter registratie voor het opvolgen van afspraken, de facturatie en monitoring van de behandeling.
 • Informatie aan derden :  Wanneer je mij verzoekt om bijvoorbeeld contact te hebben met je huisarts, een andere behandelaar of je werkgever, zal ik je vragen hier een formulier voor te tekenen. Dit formulier wordt gescand en bij jouw persoonlijke dossier bewaard.

Informatie verstrekken aan derden

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend door mij verwerkt en ingezien. Uitsluitend met jouw toestemming zal er informatie worden verstrekt aan derden, bijvoorbeeld wanneer er contact gewenst is met de huisarts of een andere behandelaar. Je kan bij mij een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik aan jou of derden over te dragen. Hiervoor zal ik je vragen een formulier te tekenen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als cliënt hebt je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Als je gebruik maakt van je recht om je dossier te laten verwijderen, zal ik jouw dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarvoor kan je bij mij een verzoek indienen.

Bewaren van persoonsgegevens

Dossiers worden 15 jaar bewaard na het stoppen van de behandeling tenzij je de toestemming hiervoor intrekt. In dat geval zal ik het dossier vernietigen met uitzondering van de contact-/facturatiegegevens. Deze gegevens zijn nodig voor de financiële administratie en moeten 7 jaar bewaard blijven i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van gegevens

Voor mijn praktijkvoering maak ik gebruik van een laptop waarop het persoonlijk dossier wordt verwerkt. Alle gegevens en back-ups hiervan worden versleuteld opgeslagen. Back-ups worden gemaakt om gegevens te kunnen herstellen bij eventuele incidenten. Zowel de laptop als back-ups zijn alleen toegankelijk voor mij. Papieren bestanden worden gedigitaliseerd waarna de originelen worden vernietigd.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van je gegevens laat me dit dan weten. We zoeken dan samen naar een oplossing. Als wij er samen niet uitkomen is dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring neem dan gerust contact met me op. Ik beantwoord je vragen graag.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Voor het optimaliseren van mijn website maak ik gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.