Wat is Haptonomie?

Het woord haptonomie bestaat uit de samentrekking van de Griekse woorden Hapsis en Nomos. Hapsis betekent gevoel in de ruimste zin van het woord en Nomos betekent wet of regel. Haptonomie is de leer van het menselijk gevoelsleven en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

Haptonomie gaat er vanuit dat we als voelers zijn geboren en tot denkers zijn gemaakt. In de huidige tijd worden we meer aangesproken op ons denken dan op ons gevoel. Dat maakt dat we vaak meer gericht zijn op de buitenwereld en de eisen en verwachtingen die aan ons worden gesteld. We maken verstandelijke keuzes in plaats van dat we luisteren naar ons gevoel en intuïtie. Hierdoor kunnen we ons vervreemd voelen van wie we zijn. Haptonomie gaat over de balans tussen voelen, denken en doen.

Haptonomie kijkt naar de mens als geheel en gaat er vanuit dat alles in de kern al aanwezig is. Je ontwikkeling als mens is afhankelijk van de omgeving waarin je opgroeit, de opvoeding die je krijgt en de dingen je meemaakt in je leven. In een veilige, liefdevolle en stimulerende omgeving kunnen mensen leren en groeien. Wanneer dit niet het geval is, en je dingen tekort bent gekomen of beschadigd bent geraakt, heeft dit invloed op je ontwikkeling en kunnen er vroeg of laat problemen ontstaan. Haptotherapie kan dan helpend zijn.